avatar

098 468 7810

Workshop Nghề chuyển đổi số - Nghề của tương lai

NextAcademy Unlimited

Số lượng

699.000đ

Thanh toán
Nhận quyền truy cập trọn đời vào các khóa học Online của NextAcademy, hơn 80 giờ nội dung bổ sung bên trong Thư viện, hỗ trợ xuyên suốt thông qua cộng đồng NextAcademy Telegram, các công cụ công nghệ thông qua các đối tác của NextAcademy và rất nhiều các ưu đãi khác.

Thông tin người mua